Åtgärder / Vision

Långsiktig handlingsplan för näringslivsutveckling i kustområdet och på öarna.

Frågor som kommer att belysas är, besöksnäring, transporter, boende, kultur, service och infrastruktur.

Vi ska engagera erfarna och framsynta bygdebor / företagare som tillsammans ska göra att bygden utvecklas både för fastboende och besökare.