Har du idéer och synpunkter om vad man kan göra ?

Hör av dig till oss !!

 

Bengt-Åke Persson - 070-348 46 00 - post@prosimba.se

Kaj Lindholm - 070-539 50 14 - kajli@telia.com

Per-Olof Bjerkhaug - 070-600 68 38 - perolof.bjerkhaug@hotmail.com

 

Turistbyrån i Västervik

Turistbyrån i Oskarshamn